Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego              
Wydziału Prawa i Administracji         
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu                    ZAPRASZA              
                         
          na                  
                           
                         
               
               
                OGÓLNOPOLSKĄ                          
              

      KONFERENCJĘ    NAUKOWĄ                


Problemy Pogranicza Prwawa Cywilnego - on-line  
27  listopada  2020 r.

NAGŁÓWEK ARTYKUŁU
KONFERENCJA


Obrazek i tekst

IDEA  KONFERENCJI

Ogólnopolska Konferencja Naukowa  pt. "Problemy Pogranicza Prawa Cywilnego" - on-line,  zorganizowana  została  z  inicjatywy  poznańskiego ośrodka naukowego. Dedykowana jest teoretykom oraz praktykom prawa cywilnego, w szczególnym zaś stopniu wybitnym przedstawicielom polskiej myśli cywilistycznej.

Tematyka  konferencji  odwołuje  się do kluczowych aspektów współczesnej nauki prawa cywilnego. W tym sensie służy przedstawieniu zróżnicowanych perspektyw badawczych, zarówno sfery instytucjonalnej jak też systemowej prawa cywilnego.

AGENDA

Konferencja odbędzie się w dniu 27 listopada 2020 roku (piątek). Obrady rozpoczną się o godz.  10:00.  Sesje  konferencyjne  będą  prowadzone  w  trybie  zdalnym przy wykorzystaniu techniki informatycznej (system Microsoft Teams).

Program  konferencji  przewiduje  wystąpienia  panelowe  powiązane  tematycznie  z grupą  takich  zagadnień  jak:
- stosowanie  instytucji  cywilnoprawnej  proweniencji  w  obszarach pozostających    poza zakresem klasycznej cywilistyki, jak np. sektor publiczny;  
- kryteria  rozgraniczenia  gałęzi  systemu  prawnego,  takich  jak  prawo  cywilne          (prywatne), prawo gospodarcze publiczne, prawo administracyjne;
- znaczenie i rozumienie zasady jedności prawa cywilnego;
- zagadnienie  konstytucjonalizacji  prawa  cywilnego  i  jego  relacji  do  fenomenu       publicyzacji prawa cywilnego;
- zjawiska prywatyzacja prawa publicznego a publicyzacja prawa prywatnego;
- sens podziału na prawo publiczne i prywatne.ORGANIZATORZY


bngfds Choose Us

Organizatorem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Problemy Pogranicza Prawa Cywilnego" - on-line, jest:

Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego
Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

    PATRONAT

    
    
    Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Pan Prof. dr. hab. Tomasz Nieborak
    
    Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu - Pan Prof. dr hab. Adw. Maciej Gutowski

2

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI


Przewodniczący:

Prof. dr hab. Adam Olejniczak - kierownik Katedry Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

3

Członkowie:

Prof. UAM dr hab. Rafał Szczepaniak - profesor  uczelni   w   Katedrze  Prawa  Cywilnego,  Handlowego  i  Ubezpieczeniowego  Wydziału  Prawa  i  Administracji  Uniwersytetu  im.  Adama Mickiewicza w Poznaniu.  Specjalista z zakresu prawa cywilnego, handlowego i gospodarczego. Ukończył aplikację radcowską i od 20 lat wykonuje zawód radcy prawnego. Ekspert rządowy wpisany  na  listę  wykładowców  prawa  samorządu  terytorialnego.  Autor  przeszło  80  publikacji  naukowych,  w tym:  artykułów,  glos a także komentarzy.  Najnowszą publikację stanowi monografia:   R.  Szczepaniak,  K.  Kokocińska,  M.  Krzymuski,  Constitutional barriers to the applicability of private law in the public sector.  A comparative study with particular emphasis on Polish and German law,  Seria: Adam Mickiewicz University Law Books No 12, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2020, ss. 722, (ISBN: 978-83-232-3638-2).

mgr Szymon Kulmaczewski - absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku (tzw. Sopockiej Szkoły Zarządzania). W latach 2014-2018 uczestnik  stacjonarnych  studiów  doktoranckich  w  Katedrze  Prawa  Cywilnego,  Handlowego i Ubezpieczeniowego  Wydziału  Prawa i Administracji  Uniwersytetu  im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu. Doktorant  Wydziału  Prawa  i  Administracji  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  w  Poznaniu. Wiodąca dziedzina badań naukowych: prawo zobowiązań oraz prawo korporacyjne i  M&A. Autor kilkunastu publikacji z zakresu prawa prywatnego. 
 

Piękne, przyjazne urządzeniom mobilnym strony internetowe


MATERIAŁY

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Problemy Pogranicza Prawa Cywilnego" - on-line

27 listopada 2020 r.


Zasady uczestnictwa w konferencji w tym zasady organizacji konferencji oraz zasady ochrony danych osobowych jej uczestników określa treść poniższych materiałów

Materiały do pobrania:

Wieloukładowość
Twórczy pomysł
Docelowi klienci

TŁO Z OBRAZKIEMKONTAKT

Biuro Organizacji Konferencji  "Problemy Pogranicza Prawa Cywilnego" - on-line

mgr Szymon KULMACZEWSKI

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
61-809 Poznań, ul. św. Marcin 90
Collegium Iuridicum
II piętro, pokój 223

Rejestracja

Patronat honorowy

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
EPICUR - European University
Uczelnia badawcza I Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Mobirise

Adres :

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
Wydział Prawa i Administracji
Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego
Collegium Iuridicum, ul. św. Marcin 90
61-809 Poznań


Dane kontaktowe :

Telefon: +48 (61) 829 42 68

Fax: +48 (61) 829 31 45

df

Prawa autorskie © 2020-2025 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Page was started with Mobirise